nieuwsbrief 5 2016
   Nieuwsbrief 8 - 2017 van de Oud-leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare vzw 
                      April 2017 (derde jaargang)

Beste oud-leerlingen,

Hier is de nieuwsbrief nummer acht.  Een warme oproep aan alle oud-leerlingen om oude foto's of ander erfgoedmateriaal door te sturen naar ons bekend adres.
(het geleverde archiefmateriaal wordt u natuurlijk teruggestuurd)
Onze vereniging bestaat volgend jaar 50 jaar en dat wordt gevierd met o.m. de uitgave van een boek.  Hiervoor doen we nu al een oproep tot de oud-leerlingen
om hun persoonlijk archief open te stellen voor deze publicatie.  Stuur ons originele foto's of documenten. 
Heeft u ook een leuke anekdote of een buitengewone klasreunie, laat ons maar iets weten.  Onze nieuwsbrief kan maar overleven dank zij u !
In naam van het bestuur wens ik iedereen prettige paasfeesten.
Wim Goderis, uw voorzitter

Inhoud :
1. De oud-leerlingenbond bezoekt het Europees Parlement in Brussel...  
2. Terugkomdagen
3. Enkele korte berichten
4. Oud-leerlingen in de kijker :  onze politiemensen onder onze oud-leerlingen
5. Nieuw : een klas in de kijker
6. Terug in de tijd :   de vendeliers ...
7. In Memoriam

   

1. De Oud-leerlingenbond bezoekt het Europees Parlement...

 

  Op 11april bezochten 52 oud-leerlingen het Europees Parlement in Brussel.  Van Tom Vandenkendelaere, Europees parlementslid en zelf oud-leerling, kregen we een interessante uiteenzetting van hoe het Parlement werkt, welke bevoegdheden het heeft en hoe er wordt gestemd.  Tom nam ook de nodige tijd om de vele vragen te beantwoorden.  We mochten ook de grote vergaderzaal bezoeken na nauwkeurige veiligheidscontroles.   Na de lunch in het Parlement gingen we naar het Museum voor Natuurwetenschappen op wandelafstand van het Europees Parlement en konden daar o.m. de dinausaurussen en de iguanodons van Bernissart  bewonderen. We konden er ook levende insecten zien, o.a. enkele speciale spinnen.  Aanraken was verboden. 

Het was niet alleen een leuke uitstap maar vooral een leerrijke dag voor de deelnemers.   Volgend jaar zullen we zeker een nieuwe uitstap organiseren.  Sommige oud-leerlingen vonden het spijtig dat deze uitstap werd georganiseerd op een werkdag.  Anders hadden wij wél twee bussen kunnen vullen zegt onze reisleider van dienst Jos Depondt.

 

2. Onze terugkomdagen voor oud-leerlingen 2017

 

Onze terugkomdagen blijven een vast item en blijken een succesvolle formule te zijn.  Dit jaar zal de terugkomavond (voor oud-leerlingen die het college de laatste negen jaar hebben verlaten) plaatsvinden op zaterdag 18 november 2017.   Voor de ouderen is 11 november weer de datum van afspraak (uitgangsjaren eindigend op 2 of 7).  U kan NU al digitaal inschrijven via onze website.  klik hier

 

3. Enkele korte berichten....
Restauratiewerken in het college
Nadat het dossier eindelijk werd goedgekeurd (na bijna 18 jaar) werd dit jaar de pandgang van het college eindelijk gerestaureerd.  De werken kregen eindelijk subsidies van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie en het Stadsbestuur.  De grondige opsmukbeurt van de historische pandgang (waar o.m. het bureau was van de superior) was echt dringend nodig.  Ook de verlichting werd aangepast en na de werken werden de vele schilderijen van de vroegere superiors opgehangen zoals vroeger.  De vroegere kloostergang dateert uit de 17de eeuw maar werd na de Eerste Wereldoorlog gedeeltelijk verbouwd. Er komt ook een glazen tentoonstellingskast die plaats zal bieden aan de kerkschatten en aan het kostbare honderd jaar oude Chinese missiedoek.

Ook de kerk van het college wordt staks gerestaureerd.  Was wél dringend nodig. Deze restauratiewerken worden ook gesubsidieerd.

 

Schilderij van Hugo Verriest : Dankzij een oud-leerling (dokter in Kortrijk) kon het Klein Seminarie zijn historisch erfgoed verrijken door het aankopen van een uniek portret van Hugo Verriest (1840-1922), een werk van de Kortrijkse kunstschilder Stefaan Van Gheluwe (1906-1963).  Het schilderij zal een plaats krijgen in de vernieuwde pandgang.

Het was dokter Pascal Baert (uitgangsjaar 1953 LGR), die het schilderij in 1952 kon kopen van Pater Vereecke die er 5000 Belgische frank voor vroeg.  Zijn vader (uit Beveren) gaf hem die som en zo kwam het schilderij bij de familie Baert terecht.  (zijn grootvader, Emiel Baert, was secretaris van het OCMW in Beveren).   Nu Pascal 82 jaar oud werd, besliste hij om het schilderij aan te bieden aan het college.

Via bemiddeling van onze oud-leerlingenbond kocht het college het schilderij aan en werd het voorzien van een nieuw kader.  Straks te bewonderen in uw college.

Scheire komt een les geven...
Dank zij o.m. de oud-leerlingen die massaal hebben gestemd voor het VRT-programma "de Klas van Scheire" heeft het College het gehaald met 53 % van de stemmen.  Ninove was met 37 % onze eerste belager, terwijl Braschaat slechts 10 % haalde in de digitale stemming.

De opnames hadden plaats op 29 maart, maar voor welk nieuw (?) VRT programma  weten we nog niet.  U kan het filmpje van het zesde jaar Latijn-Wiskunde B nog bekijken door op de foto hiernaast te klikken.
Een compilatie van de opnames vindt u op onze facebookpagina...

Een klaar-over herkend

In onze vorige nieuwsbrief publiceerden wij een foto van een "klaar-over" en deden een oproep om te weten wie dit was.  We kregen een vlugge reactie van Johan Vannieuwenhuyse (uitgangsjaar 1973 LWE).  Hij meldde ons dat hij helaas de opleiding van de verkeersbrigade had gemist wegens zijn lessen notenleer.  Maar toch kreeg hij een spoedopleiding en kon later als klaar-over aan de slag.  De foto is waarschijnlijk het werk van E.H. Cattebeke.

Johan begon zijn carrière na zijn universitaire studies bij GTE ATEA (was zelfs drie jaar in de USA) en Barco n.v.  Sedert 2001 is Johan docent aan de Hogeschool West-Vlaanderen met specialisatie in webtechnologie. 

Dwars over de Mandel

Op 12 mei 2017 vindt opnieuw de loopwedstrijd plaats in Roeselare.  Voor alle sportieve oud-leerlingen een warme aanrader. 

U kan nu al inschrijven via volgende website :
www.dwarsoverdemandel.be    of klik gewoon op de banner hiernaast.

Om 18.30 u. start de kidsrun op de loopsite van het Klein Seminarie.  Een uur later volgt de start van de 3,5 km en om 20.00 u. begint de 10 km.
Wie met de wagen komt kan tot 19.00 u. in het college binnenrijden.

Groepsinschrijvingen zijn vanaf dit jaar mogelijk (vanaf 10 deelnemers)


 

 Word ook lid van onze grote Facebookfamilie :     blijf op de hoogte van het laatste nieuws.


4. Oud-leerlingen in de kijker :   onze politiemensen

 

Politie-inspecteur worden is niet iedereen gegeven.  Het is bij wijze van spreken ook een "roeping".
Wij zijn gaan zoeken in ons archief en vonden heel wat gegevens.  Een zekere Paul Lobel (retorica 1920) was één van de eersten die naar de politieschool ging, toen nog in Brussel.  Hij werd later commissaris in Roeselare. 
In 1989 kozen nog een achttal leerlingen voor de opleiding bij de Rijkswacht of politie.
Ronny Bagein (uitgangsjaar 1967 Economische) koos ook voor een opleiding bij de Rijkswacht, terwijl Johan Vanallemeersch (uitgangsjaar 1967 Wetenschappelijke B) koos voor opleiding aan de Westvlaamse Politieschool.  Johan was wijkagent en overleed op 21 januari 2016.  Ronny geniet nu van zijn pensioen in Wondelgem.
De laatste jaren kozen slechts enkelen voor deze opleiding. 
Raar maar waar :  onze oud-leerlingen bij de politie hebben het wél gemaakt.   Enkele onder hen zijn of waren commissaris bij de politie of hebben een leidinggevende functie.
Zo is Geert Catteeuw (uitgangsjaar 1978 Economische) commissaris van de politiezone Mira. 
Vorig jaar koos slechts één leerling voor de politieschool.  In 2014 waren er twee, waarvan één  (Thomas Steen - uitgangsjaar 2007) ons liet weten toch voor een andere studierichting gekozen te hebben, met name accountancy-fiscaliteit.  
Van het uitgangsjaar 2014 (MTW) had Eva Bernaert gekozen voor de politieschool. 
Wij vonden ook Laurent Devos (uitgangsjaar 2009 EMT) maar konden hem helaas niet contacteren voor een interview.
Wij konden een viertal oud-leerlingen strikken voor een kort interview.     

Kurt Horrie, uitgangsjaar 1980 Wetenschappelijke B, werd geboren in Roeselare in het jaar 1962 en volgde ook de lagere school in het college. Twee dagen na zijn eindexamen startte hij zijn loopbaan in juni 1980 bij de toenmalige Rijkswacht waar hij in 1984 zijn studies aan de Koninklijke Rijkwachtschool afsloot als opperwachtmeester.  Zijn eerste taak was in Brussel bij het toenmalige Mobiel Legioen, de cavalerie te paard.  Hij heeft zeker aan 78 koninklijke escortes te paard deelgenomen (lans en beremuts inbegrepen).

In 2002 belandde hij op de Generale Staf van de Rijkswacht, dienst immigratie.  Van daaruit was het in 2004 een kleine stap naar de grootste immigratiedienst van ons land : de nationale luchthaven, waar hij hoofdinspecteur werd, verantwoordelijk voor de zogenaamde tweedelijnscontrole.  Kurt is eveneens lesgever bij de Nationale Politie Academie, met specialisatie nationale en internationale wetgeving in verband met immigratie.

Kurt is ook één van de 16 Belgische officieren bij het Europees Agentschap Frontex (dat de buitengrenzen van Europa moet bewaken).  In dit kader heeft hij al aan meer dan 10 buitenlandse missies deelgenomen. 

Op 22 maart 2016 was Kurt van dienst...Bij de bomaanslag op de luchthaven was hij één van de eersten ter plaatse om hulp te bieden aan de vele slachtoffers.  "Daar heb ik dingen gezien en meegemaakt die men niet vlug zal vergeten", zegt Kurt daarover.   Voor Kurt blijft het nog altijd moeilijk om daarover veel te vertellen.

Kurt woont al 30 jaar in Ninove, heeft twee dochters en ja, al één kleindochter.

Ruddy Callewaert, uitgangsjaar 1969 Economische, ging in Brussel informatica studeren.  Toen hij kort daarop opgeroepen werd voor zijn militaire dienst werd hij ingedeeld bij de Militaire Politie in Aarlen.  Toen kreeg hij de roeping om bij de politie te gaan werken. Na zijn legerdienst volgde Ruddy de opleiding bij de toenmalige Rijkswacht.  Op aanraden van een dorpsgenoot uit Beveren startte hij op 1 februari 1973 als gerechtelijk agent bij de toenmalige gerechtelijke politie van Brugge.  Hij zou er tot zijn pensioen (in 2015) blijven.  Inmiddels was hij bevorderd tot commissaris.  Tijdens zijn lange loopbaan maakte hij de eerste 17 jaar deel uit van de afdeling "zware delicten", waarvan moord en zware diefstallen tot de kerntaken behoorden.  In 1992 werd in Brugge het afstappingsteam opgericht - die mannetjes in witte pakken op de plaats van delict, zegt Ruddy, die ook docent was aan verschillende Vlaamse politiescholen en de Nationale politieschool met specialisatie sporenkunde en afstapping ter plaatse. 

In 1980 stapte hij over naar de afdeling "economische en financiële misdrijven", zoals fiscale fraude, witwassen en witteboordcriminaliteit.  "Een boeiende tijd", zegt Ruddy terwijl deze materie vele politiemensen afschrikt.  Bij moordzaken ga je de schuld van een verdachte proberen te halen uit verhoren, terwijl bij financiële misdrijven je het bewijsmateriaal uit de boekhouding of andere financiële verrichtingen haalt.  En zegt Ruddy "die Salduz-wetgeving" (waar bij een verhoor een advocaat aanwezig moet zijn) maakt het bijna onmogelijk om nog echte verhoren te starten, maar daarover kan ik nog twee uur praten". 
Toen wij hem om een foto vroegen in uniform was zijn antwoord :  bij de gerechtelijke politie kregen wij geen uniform...

Ruddy geniet nu met volle teugen van zijn pensioen in Eeklo. 

 

Een uitgebreid interview kan u lezen op volgende link Ruddy Callewaert.
(uit de Weekbode van 3 februari 2017)

Tim D'haene, uitgangsjaar 2002 Wetenschappen-Wiskunde, geboren in het jaar 1984,  behaalde eerst zijn diploma master/licentiaat Criminologische Wetenschappen aan de Gentse Universiteit.  In 2006 volgde eerst een stage bij de Federale Politie.  Een jaar later volgde hij een opleiding "inspecteur van de politie" aan de West-Vlaamse Politieschool in Brugge.   In 2008 werd hij inspecteur bij de politiezone Aalter-Knesselare met o.m. specialisatie in geweldbeheersing. 

Daarna volgde hij bijkomende opleidingen aan de WPS (West-Vlaamse Politie school) te Brugge o.m. geweldbeheersing met vuurwapen, communicatie.  Hij werd ook lid van een wergroep inzake geweldbeheersing.

In de periode 2015-2016 volgde hij de opleiding tot commissaris aan de ANPA (Nationale Politie Academie) te Brussel.

In oktober 2016 werd hij benoemd tot commissaris van politie bij politiezone Aalter-Knesselare.

Jean-Louis Dalle, geboren te Izegem in het jaar 1970, verliet het college in 1986 om zijn studies wiskunde-moderne talen af te maken aan de Koninklijke Kadettenschool te Lier.  Aansluitend werd hij leerling-officier aan de Koninklijke Militaire School en volgende hij er de opleiding ‘Alle Wapens’ (actueel: ‘Sociale en Militaire Wetenschappen’) .  In 1992 werd hij aan de Koninklijke Rijkswachtschool officier bij de toenmalige Rijkswacht.  Inmiddels volgde hij aan de Universiteit Gent criminologie waar hij zijn master behaalde in 1995.  In 1996 volgde hij in Ottawa een speciale opleiding voor zware-criminaliteitsonderzoek.  Nog was zijn honger naar kennis niet afgelopen.  Tussen 2007 en 2008 volgde hij een post-universitaire managementopleiding aan de Antwerpse Universiteit met specialisatie “het leiden van een lokaal politiekorps”.  Daarna volgde hij nog hogere studies Veiligheid en Defensie aan het KHID (Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie) in 2011 en werd kort nadien, na het behalen van het directiebrevet aan de Nationale Politieschool, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie.

In september 2015 werd hij benoemd als korpschef  van de politiezone Gavers. 

 

 

5. Een klas van weleer in de kijker :  Latijn-Grieks, uitgangsjaar 1939

 

Met deze nieuwe rubriek proberen wij telkens een "speciale" klas van het college in de spotlights te zetten.  Sommige klassen komen nog regelmatig samen, dankzij een gedreven klasverantwoordelijke.  Andere klassen houden zelden of nooit een klasvergadering of hebben geen contact meer met hun collega's van toen.  Organiseert uw klas ook nog een reünie, laat het ons weten...  Dit keer gaat onze aandacht naar het uitgangsjaar 1939 Latijn-Grieks.

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verlieten er 42 leerlingen het college.  Dat retoricajaar zou een voorbeeld zijn en blijven voor vele andere uitgangsjaren om jaarlijks een klasreünie te organiseren.  Er was vanaf het begin een krantje "Rheto '93" gedoopt.   En geloof het of niet, tot op vandaag zelfs komen ze samen. 

Het was een sterk jaar met als klastitularis E.H. Robrecht Stock, die later inspecteur-onderwijs werd. 

Op de foto zien we op de onderste rij v.l.n.r. E.H. Lazeure, bewaker externaat, André Vanspeybrouck (was huisarts in Lichtervelde), E.H. Robrecht Stock, klastitularis, André Reuse, Kan. Adolf Quaghebeur, superior, André Vanhulle, E.H. Marcel Delrue (leraar), Jos Destrooper (ere-notaris in Ledegem), E.H. David Velghe (bewaker internaat). 
Op de twee rij :  Gaston Godderis (had een koffiebranderij in het Antwerpse), Pol de Mûelenaere (dokter in Staden), Jozef Vanhooren (was huisarts en directeur van het labo van het Stedelijk Ziekenhuis-Roeselare) , Jules Pollet (was pastoor in Aartrijke), Christiaan Vanden Bulcke (was directeur van het Technisch Instituut in Oostende), Maurits Ghekiere (was veehandelaar in Schepdaal), Lieven Spyckerelle (was arts internist in Roeselare, Hubert Lahousse (was proost van Sporta), Michel Brabant (was leraar in Brugge), Roger Doom, was medepastoor in Diksmuide en naderhand hulppriester in Dadizele), Jacques Waûters (was ingenieur in Congo), en Cyriel Moeyaert (was diocesaan inspecteur onderwijs, auteur van het "Vlaams-Frnsche Woordenboek").
Op de derde rij (vlnr) : Marcel Raes (was pastoor in Desselgem), Maurits Nevejant (was pastoor in Oekene), Jozef Lodrioor (was kannunik), François de Clercqa (was beheerder van het disconto-kantoor in Roeselare), Henri Brouw (was Germanist), Dan De Nolf, zoon van burgemeester Jozef De Nolf en broer van Willy De Nolf, oprichter van Roularta, Daniël Vandenbunder (was Jezuït, professor aan het St. Barbara-college), André Dobbels, Albert Verbeke (wa&s scheutist in Amerika), Danël Courtens (was scheutist in de Fillipijen), Marcel De Vlieghere (was pastoor in Meulebeke), Arthur Neyens (was landbouwer), Cyriel Leenknecht (was producent van sillo's) en André Desimpel (was pastoor op de Tassche).
Op de vierde rij :  Jozef Coussée (was ingenieur), Jozef Flipts (had een textielfabriek en was stadsbieaardier), Jozef Dumortier (was vrachtwagenchauffeur),  Jules Vanmoerkercke (was scheutist in Torhout), Jozef Bouckaert (was leraar klassieke talen in Brugge, Willy Veramme (was apotheker in Wetteren), Robert Mullie (was scheutist in Congo en specialist in het importeren van medicamenten), Hubert Dupont (was scheutist in de Fillipijnen, broer van Raf - dokter) en directeur van een hogeschool - werd vermoord in zijn eigen school), Louis Pauwelyn (was pastoor in Handzame).   Niet op de foto : Marcel Bode, was parlementslid voor het arrondissement Ieper.

Wij vonden in het archief nog de bulletins (zoals dat vroeger heette) van het uitgangsjaar 1939.  André Reuse (uit Roeselare) was er primus en kreeg vele boeken als prijs.  Hij kreeg een prijs voor uitmuntendheid, "Nederlandsch" (in de oude spelling), voor Geschiedenis, voor Wiskunde en voor Geschiedenis van de Beeldende Kunsten.

Jozef Destrooper (uit Oostkamp), noemt zichzelf liever Jos,  die wij zijn gaan opzoeken in Kortrijk voor een kort interview, kreeg de prijs voor "Fransch" en voor "Duitsch".

Voor Goed Gedrag, Vlijt, Regeltucht en Beleefdheid ging de prijs naar Cyriel Moeyaert (uit Poelkapelle), Maurits Nevejant (uit Hooglede) en André Desimpel (uit Staden).

Jos Destrooper had alleen goede herinneringen aan zijn collegetijd.  Zijn beste leraar was blijkbaar E.H. Roorick, maar ook Kannunik Robert Stock was een geweldige leraar.  Robert was dokter in de theologie en gaf les in Leuven en aan ons college.  Jos had ook bewondering voor zijn leraar wiskunde, E.H. Mestdagh, die de gave had om moeilijke dingen gemakkelijk uit te leggen.  "Het waren fantastische jaren, als intern" zegt Jos.  Alle leraars waren toen priesters behalve de enkele leken die zang, tekenen en gymnastiek gaven. In die tijd was E.H. Hanssens de econoom.  Hij werd later deken in Poperingen.


Tot op heden worden de examenuitslagen gepubliceerd in boekvorm.  U kan zelf uw bulletins gaan inzien in het secretariaat van het college (vanaf het jaar 1940)Vroegere bulletins bevinden zich in het archief en kunnen maar geraadpleegd op verzoek.  (zie onze website)   Archivaris :  Johan Strobbe

De retoricaklas van 1939 was ook altijd aanwezig bij onze terugkomdagen van 11 november. 
Hierboven de terugkomdag van 1999, zestig jaar nadat ze het college hadden verlaten.
We herkennen op de eerste rij onderaan van links naar rechts :  Cyriel Moeyaert, Marcel Bode,
Pol de Mûelenaere, André Vanspeybroeck, Jules Van Moerkerke.   Op de tweede rij zien we :
Cyriel Leenknecht, Jan Himpe, Christiaan Vanden Bulcke, Roger Doom, Lieven Spyckerelle en
André Desimpel.

Tot op vandaag komt de klas nog elk jaar samen. Hierboven een foto van de klasvergadering in 1991 in Dadizele.
 In september 2016 was er nog een reünie ten  huize van Mevrouw Pol de Mûelenaere, weduwe van dokter Pol,  in Staden  Met zijn vieren waren ze er. 
De andere collega's zijn helaas overleden.  In november 2016 overleed priester Christiaan Vanden
Bulcke.  Nu blijven er nog drie van de klas over :  Jos Destrooper, E.H. Cyriel Moeyaert en pater
Jules Vanmoerkercke.  Zelfs met zijn 96 jaar volgt Jos Destrooper op zijn computer het doen
en laten van onze vereniging  Jos verblijft nu, samen met zijn echtgenote in het rusthuis
WZC Sint-Carolus in Kortrijk.  Van een klas gesproken...   Foto's : archief Klein Seminarie + archief van Jos Destrooper.

 
Ook uw klas in de kijker ?  Stuur ons een berichtje, wij zorgen voor de rest.

6. Terug in de tijd :  de vendeliers ...met unieke foto's en een video

 

Deze keer zijn we gaan snuffelen in de archieven van het college. We schrijven eind januari 1956...toen startte
het college met de "vendeliers".

Stuwende kracht van de vendeliers was turnleraar Roland Libbrecht.   Roland werd op 1 september 1951 de nieuwe turnleraar van de humaniora.
Hij zou er 38 jaar het beste van zichzelf geven om sport op een hoger niveau te brengen.  Hij was de eerste turnleraar die een echt uniform voorstelde, het wit-zwart turnuniform.
Roland heeft er een keurploeg turnen opgericht (van 1955 tot 1963) en startte in 1956 met de VENDELIERS, de fameuze vlaggenzwaaiers van Roeselare.
Jarenlang zouden de vendeliers optreden bij schoolfeesten maar ook op verplaatsing.  Zo kwamen ze in actie in 1965 in Komen, in het Collège Saint-Henri met
een uitvoering van de West Side Story. 

Bij grotere evenementen waren de vendeliers altijd present.  Zo vonden wij een video terug van de Rodenbachstoet in 1957 in Roeselare, onder de regie van
voormalig dictie-leraar Antoon Vander Plaetse.    Maar ook de H. Hartprocessie in die tijd kon rekenen op onze vendeliers.
 

Hier enkele vendeliers tijdens het schoolfeest - waarschijnlijk het jaar 1967.   Wij herkennen vooraan Carl De Keukelaere (uitgangsjaar 1968)
en waarschijnlijk ook  Johan Helmons, Bernard Bertrand, Rufin Verstraete en wijlen Raf Vermeulen.  (foto : Carl De Keukelaere)

.

Een eerste hoogtepunt voor de vendeliers was de Rodenbachstoet in 1956 met een herhaling in 1991 (zie inzet).
Klik op bovenstaande foto en je krijgt een filmpje van "De Groote Storinge" van 1956 en 1991 te zien.  Je zal er ook
het grote St.-Amandskoor zien en horen (meer dan 100 zangers en zangeressen), waarvan een groot deel
leerlingen  en oud-leerlingen waren van het college.  Dit is pure nostalgie....
(is een opname van het VRT programma "Kronieken Vlaamse steden vertellen hun verleden - van 20 november 2010). 
In 1956 was de regie in handen van onze vermaarde dictie-leraar Antoon Vander Plaetse (
† 1973).   In 1996 was Michel Vulsteke (uitgangsjaar 1956)
voorzitter van de voorlopig laatste (?) Rodenbachstoet.  Er was waarschijnlijk nog nooit zo veel volk in stad als toen.
Wie herkent zich in dit filmpje van 9 minuten ?  Laat maar weten.

  
Wie herkent zich op bovenstaande foto's ?  Stuur ons een berichtje.    Foto's : archief Klein Seminarie

Na het pensioen van onze turnleraar Libbrecht nam Raoul Werbrouck het werk over.   Wij hebben Raoul kort gesproken over deze tijd.
Hij gaf toen wél les in Torhout aan vendeliers, maar in het college was hij echter sporadisch leider van de vendeliers voor bepaalde optredens.

Spijtig genoeg hebben de vendeliers in 1992 (? niet zeker) de pijp aan Maarten gegeven. 

Turnleraar Roland Libbrecht verblijft nu in het zorgcentrum Ter Berken in Roeselare, terwijl turnleraar Raoul Werbrouck van zijn pensioen geniet in de buurt van het Sterrebos.

 

7. in memoriam... zij die ons hebben verlaten

Met spijt hebben wij afscheid genomen van volgende oud-leerlingen :
-  Hugo Hardeman, uitgangsjaar 1967 Wetenschappelijke B. geboren te Ieper op 2 juli 1947 en thuis overleden in Loker op 22 maart 2016.
-  Jozef Soenen, uitgangsjaar 1957 Latijn-Grieks, geboren in Beselare op 6 juli 1938 en overleden in Rollegem op 7 april 2016.  Jozef was kinesist.
-  Lafaut Azair, uitgangsjaar 1957 Latijn-Grieks, geboren op 28 januari 1938 en bij een verkeersongeval in Leisele omgekomen op 22 september 2016. Azair was o.m. de bezieler van de Heksenstoet in Beselare en was de stichter van de broeiderij Lafaut in Beselare.  Hij was ook jaren penningmeester van de kerkfabriek St.-Martinus te Beselare.
-  Lode Cardoen, uitgangsjaar 1969 Latijn-Wetenschappen, geboren te Leuven op 8 juli 1951 en overleden te Waregem op 22 december 2016.  Lode was apotheker in Kortemark.
-  Lionel Lesy, uitgangsjaar 1947 Latijn-Grieks, geboren te Rumbeke en overleden te Roeselare op 30 november 2016.  Lionel heeft lange tijd voor de firma Vandemoortele in Izegem gewerkt.
-  Gerard Vantieghem, uitgangsjaar 1964 Economische, geboren te Moen op 30 november 1945 en overleden te Oudenaerde op 2 januari 2017. Gerard was van opleiding ingenieur Textiel.
-  Pater Karel Watteeuw, uitgangsjaar Latijn-Grieks 1944, geboren te Roeselare op 5 november 1924 en overleden te Varsenare op 5 februari 2017.  Karel was 22 jaar lang missionaris in Rwanda en een tijdje ook onderpastoor in Roeselare.
-  Joseph Karel Hoorens, uitgangsjaar Latijn-Grieks 1947, geboren te Roeselare op 29 april 1928 en thuis overleden te De Pinte op 3 januari 2017.  Joseph was emeritus gewoon hoogleraar Anathomopathologie aan de Universiteit Gent.
-  Lucien Pattyn, uitgangsjaar 1947 Economische, geboren te Langemark op 4 februari heeft samen met zijn vrouw Laura Deleye afscheid genomen van deze aardse wereld op 15 januari 2017.
-  E.H. Christiaan Vanden Bulcke, uitgangsjaar Latijn-Grieks 1939, geboren te Gits op 20 maart 1921 en overleden te Roeselare op 17 januari 2017.  Christiaan was lange tijd directeur van de Katholieke Industriële Hogeschool Oostende. 
-  Pater Leo Missinne, uitgangsjaar 1946 Latijn-Grieks, geboren te Kortemark op 6 november 1927 en overleden te Kortrijk op 18 februari 2017.  Leo was gewezen decaan van de Universiteit Lovanium in Kinshasa en emeritus hoogleraar van de Universiteit van Omaha-Nebraska (USA).
-  Joël Vandemaele, uitgangsjaar 1950 Latijn-Grieks, geboren te Klerken op 28 maart 1930 en overleden te Ieper op 31 januari 2017.  Joël was humanist van opleiding en had in Watou zijn eigen kunstgalerij "Katteman".
-  Albert Calmeyn, uitgangsjaar 1942 Economische, geboren te Roeselare op 20 mei 1923 en er overleden op 24 januari 2017.
-  André Dejonghe, uitgangsjaar 1946 Economische, geboren te Westrozebeke op 20 mei 1925 en er overleden op 20 januari 2017.  André was o.m. oprichter en bezieler van het diepvriesbedrijf Pinguin.
-  Tim Vermeersch, uitgangsjaar 2006 WWIa, geboren te Izegem op 12 augustus 1988 en bij een tragisch moto-ongeval overleden te Ingelmunster op 9 februari 2017.  Tim was industrieel ingenieur bij de firma Skyline.
-  Gilbert Victoor, uitgangsjaar 1947 Economische, geboren te Roeselare op 26 juli 1926 en in Rumbeke overleden op 6 maart 2017.  Gilbert had zijn eigen textielzaak.
-  Arnold Leyn, uitgangsjaar 1963 Economische, geboren te Hooglede op 29 mei 1944 en overleden te Zwevegem op 12 maart 2017. Arnold was boekhouder bij de de firma Bekaert in Zwevegem.
-  Pieter Staessens, uitgangsjaar 1952 Latijn-Griekse, geboren te Roeselare op 18 juli 1933 en plots overleden te Bulskamp op 11 maart 2017.  Pieter was hoofd van de technische dienst van de gemeente De Panne.
-  Johan Prinsie, uitgangsjaar 1968 Wetenschappelijke B, geboren in Oekene op 26 mei 1950 en overleden in Roeselare op 17 maart 2017. Johan was industrieel ingenieur chemie en was verantwoordelijke voor de productie en verdeling van beton in Vlaanderen bij de firma CCB, nu CCB-Italcimenti.
-  Ivan Lamote, uitgangsjaar 1963 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 8 januari 1945 en er overleden op 17 maart 2017.  Was zaakvoerder van een groothandel in verven en aanverwantte producten.
-  Pater Edgard Declercq, uitgangsjaar 1943 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 17 februari 1924 en overleden te Varsenare op 20 maart 2017.  Edgard was 41 jaar lang missionaris in Congo. 
-  Jozef Blockeel, uitgangsjaar 1943 Latijn-Grieks, geboren te Wervik op 24 januari 1925 en overleden te Gits in het kortverblijf "Ter Linde" op 29 maart 2017.  Jozef was oogarts.

 

Eindredactie : Jos Depondt, secretaris

Onze volgende nieuwsbrief in september.   Heeft u ook een voorstel voor onze nieuwsbrief? Aarzel niet en stuur ons een berichtje.