Oud-leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare vzw

Nieuwsbrief n° 13  - januari 2019    oudleerlingenksr@skynet.be 

Geachte, 
Beste
 

In naam van het bestuur wens ik u en uw familie een gezond 2019, zonder zorgen. Dit jaar gaan we onze terugkomdagen wat vernieuwen. 11 november blijft natuurlijk behouden als vaste datum voor de jubileumjaren. Rekening houdend met de vele opmerkingen wordt de receptie uitgebreid. Ook onze jongerenterugkomavond krijgt een nieuwe look. De datum, zaterdag 16 november, wordt behouden. Meer in onze volgende nieuwsbrief.
Alvast veel leesplezier,
Wim Goderis, uw voorzitter 

Inhoud                                                                                                                                      
    1. De oud-leerlingenbond bestaat dit jaar 50 jaar...  
  2. Enkele korte berichten
  3. Een stukje sportgeschiedenis: de volleybalploeg 1956-1960 deel 2
  4. Een familie 'oud-leerlingen in de kijker'  De familie Van Robays...
  5. In Memoriam
           

 

1. Oud-leerlingenbond 50 jaar jong                                                                                       

Ons boek is nog steeds beschikbaar op het secretariaat van het college (tijdens de schooluren) voor 20€ of in de Standaard Boekhandel in de Ooststraat (21€). Wie voorintekende en niet aanwezig kon zijn op 23 september kan het boek ophalen, tenzij u opteerde voor verzending. Nog slechts 50 boeken beschikbaar... 

Wenst u ons boek thuis te ontvangen, betaal dan 25€ op onze bankrekening
BE37 4676 3544 1128 met vermelding van uw uitgangsjaar.

Bekijk hier de video over de voorstelling van ons boek (mp4, duur één uur)

 

2. Enkele korte berichten                                                                                                      

Veronique Vanwynsberghe ging eind december vorig jaar met pensioen. De zeer gewaardeerde en sympathieke leerkracht wiskunde begon haar lescarrière aan ‘Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand’ in Kortrijk in 1979. Vier jaar later kwam ze lesgeven in ons college, eerst vier jaar in Vabi (landbouwschool), daarna aan het Klein Seminarie. Maar stilzitten kan ze niet. Ze blijft druk bezig met haar twee kleinkindjes, boeken lezen, een mooie film en met de dagdagelijkse dingen. "Ik ga proberen om mijn oud-leerlingen op de terugkomdagen te komen begroeten", voegde ze
eraan toe. Wij wensen haar het allerbeste met de nieuwe status van gepensioneerde.

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, zijn we voor u eens gaan kijken hoe het onze oud-leerlingen is vergaan. (n.v.d.r. wij konden echter niet alle politici oud-leerlingen traceren, sorry) De burgemeester van Roeselare, Kris Declercq (uitgangsjaar 1990) haalde een nooit geziene monsterscore van 11 447 voorkeurstemmen. Schepen in Roeselare, Dirk Lievens (uitgangsjaar 1975) kreeg 1420 voorkeurstemmen. Schepen Henk Kindt (uitgangsjaar 1984) werd verkozen met 757 voorkeurstemmen. Iets verder nu:  Filip Watteeuw (uitgangsjaar 1981) deed het opmerkelijk goed in Gent, met 13 183 voorkeurstemmen. Hij is opnieuw schepen. Een ander uitgeweken oud-leerling, Tom Meeuws (uitgangsjaar 1988) werd schepen in Antwerpen met 2 790 voorkeurstemmen.
Maar er zijn ook oud-leerlingen die de politiek vaarwel hebben gezegd. Het resultaat van onze opzoekingen: Tom Noyez (uitgangsjaar 2001 en een tijdlang bestuurslid van onze vereniging) was zes jaar lang schepen in Hooglede. Nu heeft hij de politiek vaarwel gezegd en wil zich volledig richten op zijn advocatenkantoor in Hooglede, Oostende en Ieper. Ook schepen - in Staden - Nikolaas Bourgeois (uitgangsjaar 1991) moet er noodgedwongen mee stoppen, maar een terugkeer is zeker niet uitgesloten. Politiek is een raar beest...zegt de redactie. En om af te sluiten nog dit: in Hooglede zijn drie van de vier schepenen oud-leerling van ons instituut, met name Frederik Sap (uitgangsjaar 1996), Rik Vanwildemeersch (uitgangsjaar 1980) en Dimitri Carpentier (uitgangsjaar 2001)...vandaar de goede samenwerking binnen het college van Burgemeester en Schepenen in Hooglede.

Kent u nog andere oud-leerlingen die lokaal actief zijn in de politiek (wij beperken ons hier tot het ambt van burgemeester of schepen) stuur ons een berichtje. 

Berichtje uit het Bisdom: Priester Henk Laridon, van 1992 tot 1997 leraar Godsdienst in het college, werd op 15 oktober vorig jaar aangesteld als Deken van het decanaat Waregem. Wij wensen hem veel succes.


Onze terugkomdagen krijgen dit jaar een 'make-over'. Op basis van de vele - meestal positieve - reacties van onze leden, besloot het bestuur tijdens haar vergadering van 26 januari om de formules wat aan te passen. Zo wordt voor de rondgang en de receptie van 11 november meer tijd voorzien met meer hapjes. De misviering wordt vervangen door een gebedswake in de kerk en het menu - al meer dan vijf jaar hetzelfde - wordt aangepast. Ook de terugkomavond voor onze jongere oud-leerlingen van 16 november krijgt een update.  Meer in onze volgende nieuwsbrief van juni.


Onze jaarlijkse uitstap, op woensdag 17 april, gaat dit keer naar 'Gent', waar wij worden ontvangen op het stadhuis door schepen Filip Watteeuw, uitgangsjaar 1981. Daarna volgt een wandeling met gids door het historisch centrum van Gent. Na de maaltijd volgt een begeleid bezoek aan 'de Krook', de nieuwe bibliotheek.

Vertrek vanuit het college: om 8.30 u. terug rond 18.00 u.
Prijs (alles inbegrepen, ook de maaltijd) : 55 € per persoon.
De eerste 50 ingeschreven oud-leerlingen gaan met ons mee.
Inschrijven kan vanaf nu via email naar info@oudleerlingenksr.be
  (met naam en uitgangsjaar)             

3. Een stukje sportgeschiedenis: volleybalploeg 1956-1960   (2)                                        

Van Jan Debacker, oud-leerling, uitgangsjaar 1960 LGR, kregen we interessant archiefmateriaal over de oprichting van een volleybalploeg in 1956.  (zie vorige nieuwsbrief)

Op de foto: hurkend, Guido Lamote, André Chys, Harold De Jonghe, Herman Deroo, Frans Pyck.
Staand, Willy Vanassche, Jan Debacker, Superior André Duforret, Raf Vansteenlandt en Germain Vandecasteele.

In 1960 won onze ploeg het nationaal kampioenschap van het Nationaal Sportverbond Vrij Onderwijs (NSVO). "Wij mochten onze kleuren internationaal gaan verdedigen in San Sebastian, maar door te weinig ingeschreven nationale ploegen, ging het feest niet door." Volleybal werd, vooral op het internaat, intens beleefd. Op de speelplaats waren er maar liefst drie volleybal-terreinen. Dank zij surveillant, priester Frans Vereecke en ondersurveillant priester Antoon Verborgh, die ook optrad als scheidsrechter, beleefde het volleybal van het college in de jaren zestig zijn hoogtepunten.
(n.v.d.r. vandaag zie je tijdens de speeltijd geen enkele bal meer...alleen groepjes, spijtig).
    

4. Een familie oud-leerlingen in de kijker: de familie Van Robays                                    

In deze nieuwe rubriek willen wij niet één oud-leerling in de kijker zetten, maar nu een familie. Ook uw familie kan in deze rubriek, neem contact met ons.

De wat oudere oud-leerlingen kennen zeker en vast de winkel in de Noordstraat, ’t Roodkapje… de bakermat van de familie Van Robays.


Hier zien we de familie Van Robays in jaar 1962 met vader Rafael , de drie zonen, Johan, Lucas en Koen, dochter Lieve en haar vriendin Annemie Spincemaille. Moeder ‘Jo’ wordt in februari 90 jaar. Velen kennen haar als de Madame van ’t Roodkapje.
(foto van de familie – fotografe van dienst was Moeder Jeanne - Jo)

Johan is de oudste, geboren in 1950. (uitgangsjaar 1968). Hij was één van de betere leerlingen, trouwens altijd eerste in fysica maar, dat zat in de genen, kreeg hij slechts een ‘goed’ voor gedrag en vlijt. Teveel 'gemoost' zeker. Na zijn collegejaren ging hij naar Leuven voor de studies ‘geneeskunde’. Inmiddels had hij zijn toekomstige vrouw ontdekt, An Blomme, die beiden lid werden van de studentenclub Moeder Mandel. An studeerde er economie. Als assistent-pathologie had hij in 1979 voldoende tijd om een klavecimbel te bouwen accordeon te spelen in een folkgroep. De liefde voor de muziek was er gekomen door priester Petillion (gregoriaans koortje) en de even merkwaardige priester Arnold Loose in een orgelles. Met een economiste als echtgenote wist hij de tabellen van Ogino-Knaus te ontcijferen. Het resultaat volgde later met tien kinderen (zes meisjes en vier jongens). Na de geboorte van zijn eerste zoon verhuisde hij naar Genk om daar patholoog-anatoom te worden. Daar zou hij een ‘autobiografie van Andreas Vesalius’ schrijven. De liefde voor Vesalius werd ook vertaald in zijn vele optredens als ‘Vesalius’ in een passend 16de-eeuws kostuum. Ook in Roeselare was er een fantastisch optreden in De Spil (UDL, Universitair Derde Leeftijd).  Zijn boek over Vesalius is nog steeds te koop. (neem contact met onze redactie)

Dokter Johan had ook een voorliefde voor zieke organen en geaborteerde foetussen. Hij heeft er een museum over geopend met een hele collectie lichaamsonderdelen op sterk water. In de Standaard van 7 april 2016 verscheen een reportage over zijn levenswerk. U vindt het artikel op onze website (pagina: media). Ga ook eens naar zijn website.
http://johanvanrobays.be

Luc, nu Lucas, is de tweede zoon, geboren in  1953 (uitgangsjaar 1972 Economische). Hij was in het college een ietwat buiten-de-lijntjes-kleurende fantast.  Niet omdat hij nooit binnen de lijntjes kleurde maar omdat hij al sneller dan wie ook doorzicht had in ‘des menschen levensfilosofie’ à la Wannes Van De Velde. En zo verving hij alras menig strak ‘Roodkapje’ pakje door een wat losser plunje, vandaag het met verf bekladde schilderstenue. Tekenen was trouwens zijn beste vak. “Ik deed van alles naast de school, zoals scouts, organiseerde tentoonstellingen voor open deur dagen, speelde toneel in het college o.a. De Twaalf Gezworenen onder regie van Remy van Duyn. Met de steun van priester Monbaliu maakte ik een voorstel voor het beeld op de muur van de nieuwbouw, waar nu de drie blauwvoeten hangen, helaas mijn voorstel werd niet weerhouden. Ooit maakte ik een karikatuur van Lode Monbaliu. Hij noemde me soms nogal EXTRA vagant…omdat hij me uit de gelijknamige café had zien komen vanuit zijn kamer op de Botermarkt”. Na zijn collegejaren ging hij naar Leuven voor ‘zuivere economische wetenschappen’, het gevolg van de commerciële wereld waarin hij opgroeide, maar de professoren verstonden zijn theorieën niet zo bijster goed en hij schakelde dan maar over naar de opleiding interieurarchitect aan Sint-Lucas in Gent, waar hij jaren lang in de eindjury mocht zetelen na een feilloos parcours ‘cum laude’.  Lucas vertelt verder: “mijn interieurarchitectuur heb ik met héél veel toewijding verzorgd, doch in 2014 koos ik voor mijn echte passie, de schilderkunst. En ja, ik doe dit in alle rust in de hemelse Dordogne.”

"Als bestuurslid van het “Manneke van de Mane” schrijf ik al 15 jaar in het “almenakske”, elk jaar opnieuw, gewoon om het behoud van onze schone “tale, ’t Westvlams” te waarborgen".

In september vorig jaar kon u zijn kunstwerken bewonderen op een tentoonstelling in het stadhuis van Damme. Op de vraag waarom hij niet exposeert in zijn geboortestad was het antwoord ludiek ‘niemand is sant in eigen land’. Misschien komt hij toch wel eens exposeren in Roeselare..

Zijn vele schitterende werken kan u nu al bewonderen op zijn website:
www.lucasvanrobays.eu  Een aanrader…

Lucas was gehuwd met Bieke Vanwalleghem uit Rumbeke, die helaas vroegtijdig is overleden in 1999, slechts 42 jaar jong. Uit dit huwelijk houdt Lucas drie flinke zonen over, van wie Thomas en gedeeltelijk Hannes in het college school liepen. 
Thomas
(uitgangsjaar 2000 EMTa), die in de ouderlijke woning woont van de familie Van Robays in de Handelsstraat te Roeselare is nu aan het werk bij het maatwerkbedrijf, Mirto in Drongen. Thomas is gehuwd met Elisabeth Reynaert (uitgangsjaar 2008 WWI). Sommige oud-leerkrachten hebben ons beiden nog gekend... Hij heeft een bijzondere hobby, waarschijnlijk meegekregen van zijn pa. Hij verzamelt alles wet met Rodenbach, Gezelle en Verriest te maken heeft. Ook alles wat met het college en Roeselare in het algemeen te maken heeft krijgt zijn aandacht.  "Ik heb het college enkele duizenden euro's gekost door, zonder het eigenlijk te weten, bij het opbieden voor een collectie originele brieven van de superior, het bisdom en leerkrachten over de ruienbrekerij ten tijde van Rodenbach, mee de prijs opdreef... sorry college", zegt hij nu. Thomas en Elisabeth hebben twee zonen, Huibrecht en Wim, die later misschien ook oud-leerlingen worden van ons college.

Koen, de derde zoon van de familie is helaas geen oud-leerling van ons college. Om één of andere reden stuurde zijn vader hem niet naar het Klein Seminarie. Na zijn secundair ging hij voor de studies van handelsingenieur in Waregem.

Lieve, de enige dochter van de familie, was toen nog niet welkom in het college en ging naar Barnum. Meisjes kwamen pas in 1996 voor het eerst in het Klein Seminarie.  Lieve was eerst gehuwd met Jan Hendrickx, erfgenaam van de eerste BMW-garage in Roeselare. Daarover zei Johan ons ‘zo zijn we eens, bij het uittesten van een plaatselijke rally bandenschurend en slippend met een kakelverse BMW 1600i (de i staat voor injectie) in een landelijke sloot beland. Buiten een totaal verbrijzelde zijruit verder geen gewonden. Hoe Jan dit ‘accident de parcours’ ooit aan zijn vader heeft uitgelegd, weet ik niet.”  Lieve is gehuwd met huisarts Jef Swannet in Roeselare.

Klik hier voor onze pagina ‘media’ voor het artikel in de Standaard over dokter Johan Van Robays.

bezoek ook onze website:   www.oudleerlingenksr.be  

 

5. In memoriam...zij die ons hebben verlaten                                                                      


Met spijt hebben wij afscheid genomen van volgende oud-leerlingen :
 - Jacques Coppens, uitgangsjaar 1945 LGR, geboren te Elsene op 20 september 1927 en te Hasselt overleden op 19 januari 2017. Jacques was o.m. erevoorzitter van Electrabel.
- Luc Aerbeydt, uitgangsjaar 1969 LGR, geboren te Roeselare op 21 maart 1951 en na een slepende ziekte overleden in Peniscola, Spanje, op 15 oktober 2018.
- Peter Vanlerberghe, uitgangsjaar 1981 Econ, geboren te Roeselare op 3 januari 1963 en er overleden op 4 november 2018. Hij was werkzaam bij Eandis.
- E.H. Raf Stubbe, geboren te Veurne op 15 mei 1929 en overleden te Kortrijk op 1 november 2018. Raf was van 1954 tot 1971 leraar aan ons college.
- Willy Dewulf, uitgangsjaar 1962 LGR, geboren te Roeselare op 13 maart 1943 en er overleden op 10 november 2018. Willy was jarenlang directeur van het GO-onderwijs.
- Gabriel Vandenberghe, uitgangsjaar 1949 Econ., geboren te Gits op 9 augustus 1929 en overleden te Kortemark op 2 oktober 2018.
- Paul Demoen, uitgangsjaar 1944 LGR, geboren te Roeselare op 6 april 1926 en overleden te Turnhout op 18 november 2018.
- Carl Vandoorne, uitgangsjaar 1967 LWE, geboren op 7 januari 1949 en overleden in Moorslede op 20 juni 2018.
- Walter Godderis, uitgangsjaar 1950 Econ., geboren te Moorslede op 28 december 1931 en er overleden op 28 april 2018.
- Julien Lein, uitgangsjaar 1946, geboren te Moorslede op 1 juli 1927 en er overleden op 20 april 2018.
- Frans Vanbiervliet, uitgangsjaar 1963 Econ., geboren te Moorslede op 13 augustus 1943 en er overleden op 12 december 2017. Frans had zijn eigen boekhoudkantoor.
- E.P. Raymond Jaecques, uitgangsjaar 1941, jarenlang missionaris in Ranchi India, geboren te Alveringem op 4 november 1922 en overleden in Heverlee op 28 juni 2018.
- E.P. Frans Demeyer, jezuïet, missionaris in Congo, uitgangsjaar 1947, geboren te Roeselare op 26 oktober 1927 en overleden te Bouchout op 3 december 2018.
- E.P. Gerard Vierstraete, uitgangsjaar 1941, missionaris in Congo, geboren te Kortemark op 27 maart 1923 en overleden in Heverlee op 23 november 2017.
- Willy Debyser, uitgansgjaar 1949, geboren in Roeselare op 6 mei 1930 en er overleden op 23 december 2018. Willy was ingenieur van opleiding.
- Luc R.C. Deleu, uitgangsjaar 1968 LWI, geboren in Leuven op 7 juli 1950 en in Roeselare overleden op 30 december 2018. Luc was doctor in de Letteren en Wijsbegeerte en dichter.
- Bart Verbeke, uitgangsjaar 1984 Econ., geboren te Roeselare op 27 september 1966 en er overleden op 31 december 2018. Bart was 'business development manager' bij TVH, Waregem.
- Etienne Lammens, uitgangsjaar 1952 Econ., geboren in 1933 en overleden op 12 januari 2019.
- Siegfried Priem, uitgangsjaar 1962 WEA, geboren op 27 november 1943 en na een verwoestende ziekte te Roeselare overleden op 30 december 2018. Siegfried was opticien van opleiding.
- Urbain Lingier, uitgangsjaar 1959 LGR, geboren in Oostvleteren op 27 februari 1942 en overleden te Roeselare op 10 januari 2019. Urbain was leerkracht aan het Koninklijk Atheneum in Roeselare en Tielt.
- Johan Grillet, uitgangsjaar 1984 WEB, geboren te Moorslede op 10 oktober 1966 en thuis overleden op 16 januari 2019. Johan was apotheker in Moorslede.

 

Een overleden oud-leerling vergeten? Stuur ons een mailke aub.


Eindredactie : Jos Depondt, secretaris. Deze mail werd verstuurd door onze secretaris.
Onze volgende nieuwsbrief in juni.  Heeft u ook een leuk voorstel voor onze nieuwsbrief? Aarzel niet en stuur ons een berichtje. info@oudleerlingenksr.be