Oud-leerlingenbond Klein Seminarie Roeselare vzw

Nieuwsbrief n° 10  - januari        2018    oudleerlingenksr@skynet.be 

Geachte, 
beste,
Wij wensen u van harte een gelukkig en gezond 2018, een speciaal jaar voor onze vereniging. Dit jaar bestaan we 50 jaar en dat wordt uiteraard gevierd met onder meer een jubileumboek dat op 22 september in het stadhuis van Roeselare wordt voorgesteld. Meer nieuws hierover later.
 Hier is alvast wat meer nieuws van en over onze oud-leerlingen.  
Veel leesplezier,
Wim Goderis, uw voorzitter 

Inhoud                                                                                                                                      

    1. De oud-leerlingenbond bestaat volgend jaar 50 jaar...  
  2. Enkele korte berichten
  3. Oud-leerlingen in de kijker: drie professoren in Amerika aan het woord
  4. Nieuw: een klas in de kijker: uitgangsjaar 1981 Latijn-Grieks
  5. Terug in de tijd:  de kardinaalsbeker en voetbal ...
  6. In Memoriam
           

1. Oud-leerlingenbond 50 jaar jong                                                                                       

   

Onze vereniging werd in 1968 officieel opgericht als vzw en bestaat dit jaar 50 jaar.  Dat wordt gevierd met o.m. een uitgave van een boek over 50 jaar geschiedenis waarvoor u straks kan voorintekenen.

Het boek zal in september verschijnen met als unieke bijlage een gratis DVD met alle beschikbare klasfoto's vanaf het jaar 1909 tot 2017 en foto's van de terugkomdagen. Heeft u thuis nog exclusieve foto's liggen, of heeft u ander erfgoedmateriaal van uw tijd in het college ? De redactieraad zal u eeuwig dankbaar zijn om dit materiaal te mogen gebruiken.  Uiteraard krijgt u de originelen terug. 

                                                    

2. Enkele korte berichten                                                                                                      

Onze vereniging kreeg in juni 2017 een originele vraag: of twee oude Scheutisten hun college nog eens konden komen bezoeken. Op vrijdag 15 september was het dan zo ver. Pater Karel Denys, broer van Willem en Pater Jules Van Moerkercke afkomstig van Beveren, beiden nu 97 jaar en van het uitgangsjaar 1939 kwamen samen met hun begeleiders, pater Werner Lesage en zijn broer Marc, het Klein Seminarie bezoeken - in een rolstoel weliswaar. De rondgang onder leiding van onze secretaris, Jos Depondt, startte in de Lagere afdeling, het was precies alsof er de tijd is blijven stilstaan. Daarna naar de feestzaal, via de refter naar de pandgang en natuurlijk de kerk, waar op dat ogenblik de restauratiewerken waren begonnen. Het bezoek werd afgerond in de prachtige ontvangstruimte met een koffie, aangeboden door de directie. Een dag om nooit meer te vergeten. Pater Denys had zelf zijn klasfoto meegebracht om die toe te voegen aan het archief.

Verenigingen kunnen een geleid bezoek aanvragen bij archivarus Johan Strobbe. (johanstrobbe@hotmail.com)

Ons bestuur kon vorig jaar twee nieuwe leden verwelkomen: Ann-Sofie Verhamme, uitgangsjaar 2010 LWIB, nu huisarts in opleiding en Nico Louagie, uitgangsjaar 1992 WEA en landmeter in Roeselare. Van harte welkom! Met de komst van Ann-Sofie telt ons bestuur nu al twee vrouwelijke leden.
Een wat ongewoon bericht vonden wij in De Standaard van 14 november 2017: Nico Pattyn, uitgangsjaarr 1986 Latijn-Grieks, won met het Belgische team zilver op het Europees Kampioenschap "quizzen" categorie geschiedenis in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Nico, woonachtig in Gent, is als psycholoog verbonden aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Mandel en Leie Kortrijk. "maar meedoen aan Blokken is niets voor mij" zei Nico.
Het volledige artikel kan u lezen op onze website (zie rubriek 'media') www.oudleerlingenksr.be  

Een unieke musical in uw college: u kreeg misschien onze mail. Voorstellingen zijn gepland op 2 maart (première), op 3 maart (twee opvoeringen) en op 4 maart. Meer nieuws KLIK HIER

En om af te sluiten een nieuwsje uit het Bisdom: Philippe Hallein, uitgangsjaar 1990 WEA werd benoemd tot kannunik in het kapittel te Brugge. Philippe was niet alleen oud-leraar maar ook een tijdlang bestuurslid van onze vereniging. Nu is hij professor moraaltheologie homiletiek en pastoraaltheologie en president van het Grootseminarie Brugge.

 

                                                       

3. Oud-leerlingen in de kijker: vier professoren in Amerika                                                                                                  

Wouter Dessein, uitgangsjaar 1992 Latijn-Wiskunde, is geboren in Roeselare in 1974. Na zijn studies handelsingenieur aan de Katholieke universiteit Leuven ging hij naar de Universiteit van Toulouse (Frankrijk) voor een Master 'Mathematical Economics and Econometrics' gevolgd door een doctoraatstitel aan de Vrije Universiteit Brussel en deeltijds in Toulouse, waar hij onder meer les kreeg van Professor Jean Tirole, nobelprijswinnaar Economie. In 2001 kreeg hij een aanbieding van de University of Chicago waar hij zijn academische carrière startte als 'assistant Professor of Economics'. Hij was er met zijn 25 jaar de jongste docent. Vier jaar later werd hij volwaardig professor Economie. In 2008 werd hij gevraagd om professor te worden aan de befaamde 'Columbia Business School' in New-York waar hij nog altijd actief is. Deze school behoort tot de top-6 van business scholen in de US, met studenten uit heel de wereld - ongeveer de helft zijn buitenlanders. Inmiddels was hij gehuwd met de vrouw van zijn dromen uit Shanghai en werd hij papa van 'Lucas'. Wij hadden via zijn nonkel Valere Dessein (uitgangsjaar 1958 LGR) weet van zijn bezoek aan de familie in Moorslede en gingen hem opzoeken bij zijn ouders. "Na mijn studies kreeg ik meteen een aanbod van de Stanford Universiteit en van de Chicago-Universiteit. Lang moest ik niet nadenken en ik vertrok naar Chicago. Ik was verkocht...Nu doe ik vooral onderzoek over bedrijfsorganisatie, vb. wat is de rol van informatie en wat betekent dit voor de beslissingsmacht in bedrijven. Ik woon in Manhattan op een steenworp van Central Park waar ik regelmatig ga joggen."  Wij vroegen hem ook wat hij het meeste mist in New-York. "natuurlijk mijn familie, maar het wiezen met vrienden moet ik missen... en als we terugkeren naar Vlaanderen komen er zeker mosselen op tafel".  Naast joggen probeert Wouter ook tijd te vinden voor wat tennis en om te skiën. Op zo'n 100 miles van de grootstad heeft hij een landgoed van een dikke 80 hectaren. "Daar kom ik echt tot rust".
 
Ook de Weekbode had weet van zijn bezoek. Een artikel vindt u op onze website (pagina Media).

 

Luke Demaitre, uitgangsjaar 1954 Latijn Grieks, geboren in 1944, studeerde zes jaar bij scheut en twee jaar filosofie om daarna in 1963 te vertrekken naar Manilla om er les te geven. Hij wou echter verder studeren en een beurs bracht hem naar de VS in 1966. Daar leerde hij zijn vrouw, Dominique, kennen die hem twee zonen schonk, Gene en Peter. Na een doctoraat in middeleeuwse geschiedenis doceerde hij in New York, laatst aan het 'Center for Medieval Studies' van de Fordham universiteit van de Jesuïten. In 1994 ging hij met pensioen en vestigde zich in Virginia waar hij gastdocent werd aan de universiteit aldaar. In 2017 nam hij definitief afscheid van de universiteit en ging in Washington wonen. Luke, in het college was hij nog gewoon Luc, heeft tal van boeken geschreven over ondermeer vroegere geneeskunde, ziekten en gezondheidszorg. "ik heb veel herinneringen aan het college, aan bepaalde plaatsen en personen, maar ik zou er een gezellige avond mee kunnen vullen", zei hij ons. "Wat ik vooral onthoud is de schoonmenselijkheid in het Klein Seminarie. Er is een direct verband tussen mijn oude humaniora - blijkbaar een begrip dat tegenwoordig controversieel is - en mijn lessen voor vierdejaars studenten in de geneeskunde in de States". Verder heeft hij verrijkende momenten beleefd bij het schooltoneel, van Shakespeare tot Vondel. "met één spijtig bijproduct: regisseur Antoon Vander Plaetse leerde mij roken voor de opvoering van Schipper naast God...ik was toen 17 jaar". Toen we hem vroegen welk jaar in het college hij echt bijzonder vond, antwoordde hij: "zonder enige twijfel de poësis met professor Carl Laga, een humanist, een philohistor, een leraar die mijn ganse leven heeft beïnvloed, vooral door zijn talenkennis - vooral Grieks - zijn kunstzin, zijn strenge eisen en zijn dynanisme. Hadden wij in die jaren maar kunnen beseffen dat Haec Olim meminisse juvabit! (letterlijk vertaald: Ooit zal het prettig zijn deze dingen te herinneren.)

Luke kwam nog naar onze terugkomdag in 2004, 50 jaar nadat hij het college had verlaten. Een verslag van zijn verblijf in zijn Roeselare, gepubliceerd in De Weekbode, vindt u op onze website.
www.oudleerlingenksr.be  (pagina media)


Wilfried Ver Eecke, uitgangsjaar 1957 Latijn-Grieks, zet voor het eerst zijn levenservaringen als professor in Amerika op een rijtje op vraag van de Oud-leerlingenbond. Wilfried werd geboren in Tielt in 1938. Na het college studeerde hij thomistieke filosofie aan de universiteit van Leuven waar hij in 1966 zijn doctoraatstitel haalde. Inmiddels had hij al les gegeven in Heule (lerarenopleiding) en in Kortrijk (verplegersschool) tot in 1965, het jaar waar hij verkaste naar het Nationale Wetenschappelijke Instituut, waar hij vier jaar onderzoek deed. "Ik had een studiebeurs voor mijn doctoraat maar beëindigde mijn doctoraat voor mijn beurs op was en ik gebruikte dat jaar om naar Harvard te gaan. Ik had onder meer het adres van Professor Dupre, een Antwerpenaar en hoogleraar aan de Georgetown Universiteit op zak. Ik bezocht hem op Kerstdag. Professor Dupre vertelde mij toen dat hij op sabbatical ging het volgend jaar en vroeg mij of ik hem voor een jaar zou willen vervangen. Ik heb zijn aanbod aangenomen en mijn vrouw is mij gevolgd. We zijn er geen jaar gebleven maar voor altijd. Na 50 jaar zijn we er nog."
 
Wilfried huwde in 1967 met Josiane Berten en samen kregen ze vier kinderen, Mieke, Stefaan, Renaat en Jan. Hij was ook actief in Parijs, Freiburg en in Cambridge (USA). Sedert 1972 is hij professor aan de Georgetown universiteit in Washington, waar hij nog steeds woont. Op de vraag naar een mooie herinnering aan het college was zijn antwoord: "ik herinner mij zeer goed mijn leraars van poësis en retorika, allemaal priesters. Ook mijn leraar geschiedenis die me indirect heeft geholpen bij de studie naar Hegel, die zich bezint over de betekenis van de Westerse beschaving. En wat ik me nog als leerling herinner is dat ik als klasverantwoordelijke bij de internen, telkens toelating moest gaan vragen om de mogen roken. Ik deed dat niet graag maar dat was nu éénmaal mijn taak."  Dankzij onze digitale nieuwsbrief krijgen nu ook onze oud-leerlingen in het buitenland regelmatig wat nieuws over hun college. Het was bij toeval dat wij Wilfried hebben gevonden...via google natuurlijk waar wij een boek van hem vonden met de titel 'Saying No' over filosofie, dachten we...we hebben het nog niet kunnen lezen.


Jan Verschelde, uitgangsjaar 1986 Latijn-Wetenschappen, ging na zijn collegejaren naar de Katholieke Universiteit van Leuven waar hij er een doctoraat in de informatica behaalde. Na postdoctorale verblijven in East Lansing, Michigan State University en aan het Mathematical Sciences Research Institute in Berkeley, California, werd hij in het jaar 2000 professor aan de University of Illinois in Chicago. Eén van zijn onderzoeken ging over het oplossen van stelsels veeltermvergelijkkingen - niets voor een leek - en leidde tot het software pakket PHCpack. "Ik heb goede herinneringen aan het college, vooral aan de wiskundelessen van leraar Daniel Leuridan. In de vijfdes ervaarde ik dat wiskunde niet iets is dat je ziet of niet ziet, maar dat wiskundig inzicht stelselmatig verworven kan worden. Wij vroegen Jan ook hoe hij tenslotte in de States terecht gekomen is. "Eigenlijk ging dat vanzelf. Mijn doctoraal onderzoek trok de aandacht van Amerikaanse experts in Michigan en Californië. Op hun universiteiten waren er een aantal postdoctorale onderzoeksposities beschikbaar en zo kreeg ik de kans om me in te werken in het Amerikaanse systeem aan de Universiteit".

  

                                                     

 

4. Een klas in de kijker: Latijn-Grieks - 1981                                                                       

 

Met deze nieuwe rubriek proberen wij telkens een "speciale" klas van het college in de spotlights te zetten.  Sommige klassen komen nog regelmatig samen, dankzij een gedreven klasverantwoordelijke.  Andere klassen houden zelden of nooit een klasvergadering of hebben geen contact meer met hun collega's van toen.  Organiseert uw klas ook nog een reünie, laat het ons weten...  Dit keer gaat onze aandacht naar het uitgangsjaar 1981 Latijn-Grieks. 

Leuk, de klasfoto van het vierde Latijn-Grieks met klastitularis Paul Thoen. Een klasfoto van de retorica alleen was blijkbaar niet te vinden. U vindt op onze website www.oudleerlingenksr.be op onze nieuwsbrief een foto van alle klassen samen van het uitgangsjaar 1981.  (bovenstaande foto kregen wij van Marnix Demasure) 

Het was een klas van de vriendschap. Met slechts 12 leerlingen was er een hechte band. Klastitularis  van de retorica was toen Geert Dedecker die in 1986 het college heeft verlaten om proost te worden van de Kajottersbeweging. Er waren twee internen die het goed met elkaar konden vinden. De klas bestond uit volgende leerlingen: Peter Bourgeois, Geert Coghe, Marnix Demasure, Mario Dequidt, Hans Devos, Rik Ghesquiere, Guy Hanoulle, Peter L'Ecluse, Stefaan Lodewyck, Johan Maertens, José Vanheule en Philiep Vermandere.  Peter Bourgeois is helaas vroegtijdig overleden. Om de privacy te respecteren publiceren wij hier alleen wat er van die leerlingen is geworden, zonder namen te noemen. Wij vinden er ondermeer een kinesist, twee juristen, een leraar, een legerofficier, twee directeurs, een zaakvoerder, een priester en een bankdirecteur. 

Philiep Vermandere had nog een leuke anekdote te vertellen: "records vestigen in ons laatste jaar was wel grappig. Zo lang mogelijk aan het woord blijven, zo lang mogelijk in de wandkast zitten, zo lang mogelijk met een hand in de lessenaar blijven, zo lang mogelijk zwijgen, zo lang mogelijk rechtstaan op de schoolbank - winnaar was Marnix -en zo waren er nog een paar meer. Algemene hilariteit bij de nietsvermoedende leraars. Ikzelf reed op de laatste dag van het schooljaar met mijn fiets over de speelplaats. Een verdoken opgestelde leraar, priester X - naam bij de redactie bekend - had mij gevat en ik kreeg vier uur strafstudie! Ik moest de volgende zaterdagmorgen, moederziel alleen, in de lege refter van de internen een moeilijke Franse tekst van buiten leren en hem dan gaan opzeggen op zijn kamer. Na vier uur zwoegen en zweten klopte ik aan zijn deur. 'Ken je je tekst van buiten?', vroeg hij. Ik zei: 'Ik denk het wél'. Zijn antwoord was gewoon: 'Ok je mag gaan'. En ik dacht: "GVD!"

In 2006 waren vele klasgenoten van het uitgangsjaar 1981 aanwezig op de terugkomdag van 11 november. Voor sommigen was dit een eerste weerzien na 25 jaar. 
Op de foto zien we: Willy Algoet, Jos Babylon, Bart Bos, Geert Coghe, Koen De Brabander, Wim Deconinck, Marc De Deygere, Michiel Decroos, Luc Decuypere, Filip Dedeurwaerder, Dirk Deleye, Jan Derudder, Lieven Develtere, Francis Devolder, Johan D'Hondt, Niko Dierickx, Dirk Germonprez, Dirk Glas, Andries Gryffroy, Bart Huyghe, Herman Huyghe, Peter L'Ecluse, Stefaan Lodewyck, Johan Maertens, Geert Ostyn, Kartel Ostyn, Rik Rondelez, Jan Tyvaert, Dirk Vanackere, Erwin Vanbelle, Johan Vancoillie, José Vanheule, Joris Vanthournout, Dimitri Vercruysse, Philiep Vermandere, Pieter Verplancke en Rik Verschoot.

Van 27 tot 31 oktober 2017 was de klas met de respectieve echtgenotes in Rome voor een uitstap. Doordat Ryanair vluchten had geannuleerd kon Geert jammer genoeg niet mee. Wij hadden een eigen gids, de schoonbroer van Marnix die in het Vaticaan werkt. Daarom kwamen wij op plaatsen die gewone stervelingen niet kunnen bezoeken. Onderstaande foto is genomen in de tuin van het Vaticaan met de koepel van de Sint-Pietersbasiliek op de achtergrond. Naast kunst en cultuur liet onze gids ons ook gezellige typische Romeinse restaurantjes kennen.

   
Peter L'Ecluse was primus van de retorica met meer dan 80% van de punten. Hij studeerde rechten en is nu advocaat aan de Balie van Brussel met specialisatie Europees recht, Intellectuele rechten en Farmaceutisch en medisch recht.                                           

 

5. Terug in de tijd: Voetbal en de Kardinaalsbeker                                                             

 

Naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief stuurde Hans Ponsaerts (uitgangsjaar 1975) ons een berichtje om te melden dat het college ook in 1975 de kardinaalsbeker had gewonnen bij de scholieren. De finale ging door in Duffel - omdat het veld in Mechelen waarschijnlijk pas was ingezaaid - tegen het college van Maasmechelen. Deze beker werd helaas niet vermeld in onze vorige nieuwsbrief en was ook niet te vinden op de officiële website van de  Kardinaalsbeker. Wij ontvingen ook twee foto's van Hans.  


Rechtstaand vlnr: de coach priester-leraar Patrick Perquy, superior André Modde, Erwin Markey, Paul Verbrugghe, Luc Espeel, Danny Verbrugghe, Dirk Cosaert, Dirk Maesen, J.M. Claeren, Johan Mandeville, de trainer Karel Dumon, Norbert Tack en Hans Decroos.  
Op de eerste rij vlnr.: Francky Storme, Stefaan Wouters, Joost Hoornaert, Filip Desmet, Hans Ponsaerts, Geert Victoor, Filip Lebon, Lieven Verschuere, Frank Sclaby en Geert Bucket.

Hans Ponsaerts mocht de kardinaalsbeker ontvangen uit de handen van kanunnik Vaes. Later volgde nog een ontvangst op het stadhuis waar alle spelers een medaille kregen van de Stad Roeselare. Hans vertelde ons nog: "Er was ook nog een competitie tegen de niet-katholieke scholen, maar wij verloren de finale, spijtig want de winnaar mocht deelnemen aan het Europees tornooi in Turkije. We hebben later nog een vriendenmatch gespeeld tegen de nationale schoolploeg van België en wonnen met 4-0..." Iedere woensdagnamiddag mocht de ploeg ergens gaan voetballen, zo ook tegen een ploeg in Anderlecht - en gewonnen. 's Avonds ging de voltallige ploeg naar Vorst-Nationaal om Béjart te bewonderen. "het was de eerste keer in Vorst-Nationaal, en dan nog Béjart, het college combineerde aldus sport en cultuur. Als beloning hebben wij tijdens het groot verlof nog een vijfdaagse reis gemaakt naar Londen. Het was mijn eerste reis zonder ouders, véél gezien..." 

Word ook lid van onze grote Facebookfamilie :     blijf op de hoogte van het laatste nieuws.               

onze website   www.oudleerlingenksr.be  

6. In memoriam...zij die ons hebben verlaten                                                                      

 

Met spijt hebben wij afscheid genomen van volgende oud-leerlingen :
 - Lucas Plettinck, uitgangsjaar 1944 Economische, geboren te Roeselare op 22 april en in Tielt overleden op 8 september 2017.
 - Piet Vandekerckhove, uitgangsjaar 1958 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 3 oktober 1939 en overleden op 10 november 2017. Piet was verkoper van fietsonderdelen.
 - Remi De Clerck, uitgangsjaar 1943 Latijn-Grieks, geboren te Hooglede op 19 februari 1925 en overleden te Brugge op 12 november 2017. Remi was ere-provinciegriffier van West-Vlaanderen, lid van de raad van bestuur van de federatie van Beschutte Werkplaatsen West-Vlaanderen en ere-lid van het bestuur van het Dominiek Savio Instituut te Gits.
 - Bart Pyfferoen, uitgangsjaar 1974 Wetenschappelijke, geboren te Zwevezele op 9 juni 1956 en overleden te Roeselare op 14 september 2017. Bart was fotograaf.
 - Rik Vandepitte, uitgangsjaar 1971 Economische, geboren op 28 december 1953 en overleden op 20 september 2017.
 - E.H. Alban Vervenne, uitgangsjaar 1947 Latijn-Grieks, geboren te Wevelgem op 26 februari 1928 en overleden te Brugge op 5 oktober 2017. Alban was leraar-priester aan het Sint-Jozefscollege te Torhout en aan het Vrij Technisch Instituut te Brugge. Hij was ook lange tijd pastoor in Koolskamp. Niet te verwarren met E.H. Alban Vervenne, superior van het college van 1940 tot 1949, die overleed op 12 april 1972.
 - Paul Debrabander,, uitgangsjaar 1956 Economische, geboren te Rumbeke op 30 september 1936 en overleden te Roeselare op 10 oktober 2017. Paul was medestichter van de firma Gebroeders Debrabander.
 - Jozef Vandendriessche, uitgangsjaar 1948 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 4 juni 1929 en er overleden op 23 oktober 2017. Jozef was hoofdprocuratiehouder bij de Bank van Roeselare.
 - Fons Vergote, uitgangsjaar 1963 Economische, geboren te Roeselare op 12 februari 1944 en er gestorven op 26 november 2017. Fons was gewezen senator en volksvertegenwoordiger.
 - André Vandeputte, uitgangsjaar 1936 Economische, geboren in Moorslede op 22 maart 1927 en er overleden op 7 januari 2017.
 - Pierre Hanoulle, uitgangsjaar 1950 Economische, geboren te Roeselare op 11 augustus 1930 en er overleden op 4 november 2017.
 - Guido Willaert, was enkele jaren leerling Latijn-Grieks (1960-1961), geboren te Roeselare op 20 januari 1943 en overleden te Brasschaat op 18 november 2017. Guido was aalmoeznier van de Arbeid en jaren actief in de provincie Shaba (Congo).
 - Wouter Schelstraete, uitgangsjaar 1994 Latijn-Wiskunde, geboren te Roeselare op 29 september 1976 en overleden in Parijs op 2 november 2017. Wouter was burgerlijk ingenieur.
 - Willy Brabant, uitgangsjaar 1955 Economische, geboren te Roeselare op 3 april 1935 en er overleden op 25 december 2017.
 - Romain Couvreur, uitgangsjaar 1946 Latijn-Grieks, geboren te Roeselare op 9 december 1927 en er onverwacht overleden op 10 december 2017. Romain was zaakvoerder van Transport en Verhuizingen Couvreur.
 - Hendrik Veryser, uitgangsjaar 1955 Economische, geboren in Gits op 8 december 1935 en in Ieper overleden op 1 december 2017.
 - Jan Omez, uitgangsjaar 1957 Latijn-Grieks, geboren te Westrozebeke op 22 mei 1938 en overleden te Roeselare op 13 december 2017. Jan was stichter van Fiduciaire Omez en medestichter van AD Delhaize-Roeselare.
 - Frans Van Biervliet, uitgangsjaar 1963 Economische, geboren te Moorslede op 13 augustus 1943 en overleden op 12 december 2017. Frans was gewezen zaakvoerder van het Kantoor Van Biervliet.
 - Leo Voet, geboren in Leuven op 3 maart 1938 en in Reninge overleden op 21 december 2017. Leo was van 1975 tot in 1988 leraar aan het Klein Seminarie Roeselare.
 - Ludwig Soete, uitgangsjaar 1958 Economische, geboren te Roeselare op 12 maart 1938 en overleden op 31 december 2017 te Roeselare. Ludwig was boekhouder bij de firma Lagae, veevoeders.
 - E.H. Laurent Willaert, uitgangsjaar 1950 Latijn-Grieks, geboren te Kortemark op 13 december 1931 en overleden in Poperinge op 28 december 2017. Laurent was lange tijd directeur van het Sint-Amandscollege te Kortrijk en daarna pastoor in Vlamertinge en Ieper.
 - Bert Vanacker, uitgangsjaar 2001 EWI, geboren te Roeselare op 7 mei 1983 en bij een smartelijk ongeval in Heule overleden op 10 november 2017. Bert was immomakelaar.
 - Robin Blomme, uitgangsjaar 2007 EMT, geboren te Roeselare op 15 september 1989 en bij een smartelijk ongeval gestorven op 31 december 2017 in Roeselare. Robin was coach bij de firma Mifratel, een bedrijf verbonden aan Proximus.
 - Walter Quintens, geboren te Blankenberge op 6 december 1933 en overleden te Roeselare op 9 januari 2017. Walter was van 1957 tot 1994 een zeer gewaardeerde leraar klasieke talen en esthetica aan het Klein Seminarie Roeselare. Hij was ook een zeer actief medewerker van onze oud-leerlingenbond.
 - Roger Vandenbroucke, uitgangsjaar 1961 Economische, geboren in Izegem op 30 juli 1942 en overleden te Bavikhove op 3 januari 2018. Roger was zaakvoerder van de firma City Project.

 

Een overleden oud-leerling vergeten? Stuur ons een mailke aub.

 


Eindredactie : Jos Depondt, secretaris. Deze mail werd verstuurd door Jos Depondt.
Onze volgende nieuwsbrief in juni.  Heeft u ook een leuk voorstel voor onze nieuwsbrief? Aarzel niet en stuur ons een berichtje.